Sosyal Sorumluluk Projesi – ADMOG

TAYSAD öncülüğünde düzenlenen “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” kampanyası kapsamında, sanayimiz için oldukça önem arz eden yetişmiş insan kaynağını sağlayan temel kuruluşlardan biri olan meslek liselerinin ve bu okullardan mezun olan öğrencilerin yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

TAYSAD öncülüğünde düzenlenen “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” kampanyası kapsamında, sanayimiz için oldukça önem arz eden yetişmiş insan kaynağını sağlayan temel kuruluşlardan biri olan meslek liselerinin ve bu okullardan mezun olan öğrencilerin yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kampanya kapsamında Taysad üyesi işyerlerinde kalibrasyon dışı kalmış ölçü aletleri, profil projeksiyon vb. cihazlar; meslek okullarındaki öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Bizler de, elimizde atıl durumda olan bazı cihazlarımızla kampanya katıldık. Meslek okullarına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.