TAKOSAN KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TAKOSAN Otomobil Göstergeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak Türk Otomotiv Gösterge Sanayi’ndeki öncü ve lider olma özelliğini teknolojik yeniliklere açık olarak sürdürür.

Çalışmalarımızda Toplam Kalitenin temini için sürekli gelişme içerisinde olmak esastır. Bu amaçla uluslararası standartlara uygun olarak kurulan yönetim sistemlerinin etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi esastır.

Kalite, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal yasal düzenlemelere uymak asgari şartımızdır. Ayrıca, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, bu beklentileri mümkün olduğu ölçüde karşılamayı hedefleriz. Müşteri özel isteklerinin karşılanması, müşteriden gelen bildirimlere hızlı ve etkin cevap verilmesi ile yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanmasını esastır.

Çalışanlarımızın en değerli birikimimiz olduğunun bilinciyle, işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanır.

İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak, bunun mümkün olmadığı durumlarda, kontrol hiyerarşisini dikkate alarak İSG risklerini azaltmak esastır.

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için uygun yöntemler kullanılır.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde mevcut ve değişen müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı çözümleri geliştirmek ve desteklemek,

Kalite ve Güvenilirlik, Fiyat ve Temin süresi bakımından müşteri memnuniyeti esastır.

Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, tüm süreçlerimizde verimliliğin artırılmasını, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştiririz,

Yıllık Kalite Planları ile ürün arzı, kalite-güvenilirlik, verimlilik, çevre konularında hedefler ve sorumluluklar belirlenerek Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimiz somutlaştırılır.

Toplam Kalite’ye erişime tasarımdan başlayarak üretim ve satış sonrasına kadar tüm organizasyonun işbirliği içerisinde çalışması ile mümkün olduğunun bilinci ile faaliyetlerine yön vermektedir.

Bu hedefin gereği olarak Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemi El Kitabı, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim sistemimizin temeli kabul edilmiştir ve uygulanması herkesin sorumluluğu altındadır.

Kalite sistemimizin temel unsuru olan insan kaynaklarımız uzmanlık alanları doğrultusunda, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileşmeyi şirket kültürü olarak benimseyecek şekilde eğitileceklerdir.

TAKOSAN, iç ve dış müşterileri, çalışanları, yan sanayii ve tüm ortakları ile bir aile olup, doğal çevreyle de uyumlu olarak daima toplumsal görevinin bilinci içerisinde olacaktır.

TAKOSAN, firma çapındaki tüm faaliyetlerinde yürürlükteki çevre ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve müşteri çevre şartlarından sapmamayı taahhüt eder.

Ürünün çalışanlara, müşterilere, kullanıcılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanarak üretilmesi TAKOSAN’ın önde gelen amacıdır.

TAKOSAN, tüm süreçlerinde sürekli geliştirmeyi sağlamak yolu ile çevresel kirlenmenin önüne geçmeyi temel amaçlarından biri olarak görmektedir.

TAKOSAN, belirlediği kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini, tüm çevresine yaymak sureti ve tüm çalışanlarının etkin katılımı ile gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Genel Müdür
10/02/2020