Takosan Otomobil Göstergeleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak amacımız;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

  • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesini sağlamak,

  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

  • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişe bilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek

  • Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, Otomotiv Sanayi sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

Arda KÖKEN
Genel Müdür