Takosan Kalite Ve Çevre Yönetim Politikasi

 • Takosan, Türk Otomotiv Gösterge sanayiindeki öncü ve lider olma özelliğini teknolojik yeniliklere açık olarak sürdürür.
 • Çalışmalarımızda Toplam Kalitenin temini için sürekli gelişme içerisinde olmak esastır.
 • Tüm iç ve dış tarafların beklentilerinin ve müşteri özel isteklerinin karşılanması, müşteriden gelen bildirimlere hızlı ve etkin cevap verilmesi ile yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanmasını,
 • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde mevcut ve değişen müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı çözümleri geliştirmek ve desteklemek,
 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, Tüm süreçlerimizde verimliliğin artırılmasını ve  sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak,
 • Yıllık Kalite Planları ile ürün arzı, kalite-güvenilirlik, verimlilik, çevre konularında hedefler ve sorumluluklar belirlenerek Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimiz somutlaştırılır.
 • Kalite ve Güvenilirlik, Fiyat ve Temin süresi bakımından müşteri memnuniyeti esastır.
 • Toplam Kalite ‘ye erişime tasarımdan başlayarak üretim ve satış sonrasına kadar tüm organizasyonun işbirliği içerisinde çalışması ile mümkün olduğunun bilinci ile faaliyetlerine yön vermektedir.
 • Bu hedefin gereği olarak Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı, Kalite ve Çevre Yönetim sistemimizin temeli kabul edilmiştir ve uygulanması herkesin sorumluluğu altındadır.
 • Kalite sistemimizin temel unsuru olan insan kaynaklarımız uzmanlık alanları ve çağdaş kalite ve çevre yöntemleri konularında sürekli iyileşmeyi şirket kültürü olarak benimseyecek şekilde eğitileceklerdir.
 • TAKOSAN, iç ve dış müşterileri, çalışanları, yan sanayii ve tüm ortakları ile bir aile olup, doğal çevreyle de uyumlu olarak daima toplumsal görevinin bilinci içerisinde olacaktır.
 • TAKOSAN, firma çapındaki tüm faaliyetlerinde yürürlükteki çevre ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve müşteri çevre şartlarından sapmamayı taahhüt eder.
 • Ürünün çalışanlara, müşterilere, kullanıcılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanarak üretilmesi Takosan’ın önde gelen amacıdır.
 • TAKOSAN, tüm süreçlerinde sürekli geliştirmeyi sağlamak yolu ile çevresel kirlenmenin önüne geçmeyi temel amaçlarından biri olarak görmektedir.
 • TAKOSAN, belirlediği çevresel amaç ve hedeflerini, tüm çevresine yaymak sureti ve tüm çalışanlarının etkin katılımı ile gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Bahadır HIZLAN
Genel Müdür